P8150138.jpg YorkshireThumbnailsLe Grau du roiYorkshireThumbnailsLe Grau du roiYorkshireThumbnailsLe Grau du roiYorkshireThumbnailsLe Grau du roi

Corse Basset Hound